Maandelijks Archief 29 juni 2014

Werkvormen

Werkvormen bij coaching  Om je een indruk te geven van wat je kan verwachten wanneer je de stap neemt om aan de slag te gaan met je coachingsvraag, geef ik hieronder een overzicht van veel gebruikte werkvormen tijdens coachingsessies. Als coach gebruik ik technieken om samen met jou te onderzoeken wat je diepere drijfveren en emoties zijn. Verder wat je belemmerende of blokkerende gedachten zijn en wat je onbewuste patroon is dat jou in een bepaald gedrag of bij een bepaalde keuze houdt. Als je meer wilt weten over jezelf, meer grip wilt hebben op je reacties en gedrag, dan wil ik je daar graag in begeleiden. Mensen hebben vaak “een buitenstaander’’ nodig, om te kunnen inzien wat ze zelf onbewust of “vanzelfsprekend” doen.

Maatwerk De specifieke vraag waar je mee naar de coachingsessie  komt, is het uitgangspunt bij de keuze van een werkvorm. Vanuit mijn kennis en ervaring, stem ik de werkvorm af op je vraag en persoonlijke behoefte.

De werkvormen:

 • Intuïtieve en analytische gespreksvoering om je bewust te maken van je gevoelens, gedachte en gedrag
 • Visualisatie: innerlijke beelden scheppen die je gebruikt om problemen op te lossen, beslissingen te nemen of doelen te stellen
 • Transactionele Analyse om de complexiteit en diepgang van jezelf en je relaties zichtbaar en hanteerbaar te maken
 • Emotionally Focused Therapy (EFT) om je bewust te worden van de emoties die meespelen in je liefdesrelatie. Welke verlangens, behoeften en pijn of angsten er onbewust meespelen als je ruzie maakt of je terugtrekt
 • Logische niveaus van Bateson om je bewust te worden van je waarden en overtuigingen bij je keuzes m.b.t. werk of je gedrag en gevoelens tijdens je werk
 • Biografisch werk, om je bewust te worden van de drijfveren van je keuzes in je leven tot nu toe. Ook om de rode draad die er in zit te ontdekken en het antwoord op je vraag voor de toekomst te vinden
 • Deelpersoonlijkheden (Voice Dialoge) om met jezelf in gesprek te gaan. Volgens de opvattingen van Voice Dialoge zijn er verschillende delen in ieder mens aanwezig, die soms tegenstrijdige dingen willen (‘aan de ene kant wil ik dit, ander andere kant…’). Het werkt verhelderend om zicht op deze delen te krijgen
 • Innerlijk kind werk, om je bewust te worden welke onverwerkte emoties uit je kindertijd doorwerken in je huidige leven, waardoor je nu bepaalde (ongewenst) reacties hebt
 • Relationeel Emotieve Therapie (RET), voor het blootleggen en omzetten van belemmerende overtuigingen en gedachten
 • Levensloop, levensboom, om inzicht te krijgen hoe je leven is verlopen, wat (emotioneel) bepalende momenten waren en hoe je verder wilt
 • Body Drum Release, een werkmethode om na ontspanning vanuit een diepere laag in jezelf je eigen creatieve of vanzelfsprekende antwoord te vinden
 • Competentiecoaching, talentontwikkeling om je bewust te worden van je talenten en competenties en doelen te stellen op deze gebieden
 • Ontspanningstechnieken
 • Rollenspellen, om je bewust te worden van huidig gedrag en nieuw gedrag te oefenen
 • Timemanagement, om bewuste keuzes te maken bij de uitvoering van werk
 • Kernkwadranten, je bewust worden van je valkuil en allergie
 • Affirmaties,  jouw krachtige voornemens inprenten bij jezelf
 • Neuro Linguïstisch Programmeren, korte krachtige oefeningen om je doelen te bereiken
 • Metaforen om inzicht in jezelf te krijgen
 • Reichiaans Ademwerk, om op een dieper niveau contact met jezelf te maken
 • Energetisch Lichaamswerk. Lichaamswerk gaat er van uit dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. Daardoor kan ook psychische spanning in het lijf gevoeld worden. Het lichaam kent óók de antwoorden en heeft zijn eigen wijsheid. Je gaat op zoek naar deze antwoorden.
 • Rituelen, ter verwerking van verlies of markering van perioden in je leven

 

 Ilse Visser – IJsvogel 64 – 3602 XR Maarssen – T 0346 566365 – M 06 43578944  ilse.visser@kpnmail.nl  www.coachingspraktijk-maarssen.nl