De Coach

Ilse Visser

Coach Ilse Visser
Lifecoach in Maarssen

8 jaar ervaring als Lifecoach / Loopbaancoach

14 jaar ervaring als HR en P&O adviseur

HBO Lifecoach / Loopbaancoach

HBO Arbeidsmarkt-Personeelsbeleid

Visiom Stoppen met Roken – Leefstijl – Rookvrij en Fitter – 100% vergoed

ACT Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy

Aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van BeroepsCOaches, EIA KEURMERK Practitioner Coach van de Nobco en Europian Monitoring Coaching Council KABIZ registratie -Beroepsbeoefenaren In de Zorg – Stoppen met Roken coach

Coachpraktijk aan huis in Maarssen (Utrecht).

De coachgesprekken gaan over terugkerende spanningen op het werk of in privé situaties.

Over vermoeidheid die niet over gaat, of over beter passend werk, de loopbaan of frustraties bij contacten met anderen.

Soms gaan ze over gevoel van gebrek aan tijd, geen plezier op het werk, leefstijl, stoppen met roken of perfectionisme.

De meeste mensen willen meer zelfvertrouwen.

Mijn klanten werken veelal in de gezondheidszorg, bouw, het onderwijs, IT, Communicatie en op HR. 

Ik werk vaak met ACT, “Positieve Gezondheid”, maar ook met Cognitieve GedragsTherapie.

Vanaf 2023 gesprekken over Stoppen met Roken / Leefstijl volgens Rookvrij en Fitter programma.

Ik coach ook online.

De praktijkruimte

foto coaching praktijk Maarssen

Opleiding en registratie

Ik heb de HBO Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid gevolgd.

Ik voltooide tien modules van de Studie Psychologie, Arbeid en Organisatie.

De HBO Life Coaching/Loopbaancoaching heb ik afgerond bij het Atma-instituut .

Mijn competenties als loopbaancoach worden bevestigd in een EVC verklaring van het

Landelijk Kennis Centrum. Ik heb de basisopleiding ACT gevolgd als vervolg op de

Cognitieve Gedrag Therapie. Stoppen met Rokken / Leefstijl coach volgde ik bij Visiom en Rookvrij en Fitter. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met ziekenhuis Nijmegen en wordt 100% vergoed.

Kwalificaties

Ik heb een Kwaliteit Keurmerk van de beroepsorganisatie Nobco en het European Coaching Council :

Keurmerk van Coach in Maarssen Utrecht

Keurmerk Nobco Practitioner Coach

logo vind een coach

De coach is geverifieerd / gescreend door Coachfinder.

Stoppen met Roken coach aangesloten bij Rookvrij en Fitter
Internationale ethische code coaches

De coach houdt zich aan de Ethische Gedragscode en staat achter de EMCC verklaring over Diversiteit en Inclusie

Werkervaring

Als coach heb ik acht jaar ervaring met loopbaan coaching en het bevorderen van persoonlijke groei.

Voordat ik in 2014 met mijn eigen coachpraktijk begon, heb ik 14 jaar gewerkt als P&O adviseur en

HR-adviseur. Ik ben gericht op goed luisteren en ik hou van een praktische persoonlijke aanpak.

Ik ben aangesloten bij de NOBCO, de grootste landelijke beroepsorganisatie voor coaches.

Vanzelfsprekend werk ik volgens de Internationale Ethische Gedragscode (o.a. Geheimhoudings-

plicht) en is er een Klachtenreglement. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van het grootste coaching

 platform van Nederland. Dit platform Coachfinder is een initiatief van Psychologie Magazine.

Regelmatig coach ik cliënten via Coachfinder. Sinds 2020 heeft mijn praktijk een Keurmerk. In 2021 startte ik met het begeleiden met de ACT methode. Ik heb een profiel op ACT Professionals.nl In 2023 heb ik me aangesloten bij Rookvrij en Fitter voor de begeleiding van mensen die willen Stoppen met Roken.

Op Google staan een groot aantal reviews en op deze website veel klantenervaringen. 

Coaching is voor mij……..

Coaching is jou laten ontdekken wat in je zit om je situatie te verbeteren.

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van je sterke eigenschappen.

En door anders om te gaan met valkuilen, spanningen en minder ontwikkelde eigenschappen. 

Persoonlijke ontwikkeling is waardevol in een tijd dat er veel mogelijkheden, veranderingen en

verwachtingen zijn. Met een coach leer je jezelf doorgronden en managen.

Persoonlijke ervaring

Omdat ik zelf ooit ben vastgelopen, heb ik (met hulp) stilgestaan bij wat mijn belangrijkste talenten

zijn én wat ik het liefst zou willen in mijn leven.

Ik heb er toen voor gekozen om een 2-jarige HBO-opleiding te gaan volgen in datgene wat ik vanaf

mijn middelbare schooltijd eigenlijk altijd al graag heb willen doen, namelijk mensen verder helpen

door coaching.

Je kunt anderen alleen verder helpen als je niet gehinderd wordt door je eigen onvolkomenheden,

frustraties of andere belastende ervaringen uit je leven.

Door deze opleiding te volgen heb ik geleerd hiermee om te gaan en ook gebruik te maken van de

lessen die ik uit veel zelfreflectie trainingen heb geleerd.

Met deze bijdragen op het gebied van bewustwording bevorder ik dat mensen hun aanleg met

plezier benutten, elkaar steunen, prettig communiceren en zichzelf waarderen. Ik stimuleer dat.

Tot mijn plezier heb ik klanten van 21 tot 74 jaar.

Ze komen uit verschillende branches zie: klantervaringen en reviews.

Mijn aansluiting bij de grootste landelijke beroepsvereniging Nobco, verplicht mij me te houden aan de

Internationale Ethische Gedragscode , en de uniciteit van alle individuen te respecteren en te omarmen.

In geval van klachten werk ik mee aan het toepassen van het Klachtenreglement.

Coachingspraktijk Maarssen – IJsvogel 64 – 3602 XR Maarssen
M 06 43578944 – E  ilse.visser@kpnmail.nl

Loopbaancoaching – Lifecoaching – ACT-coaching