Maatwerk – werkwijze

Werkwijze bij coaching 

Hoe ziet een coachingstraject er uit?

In het eerste gesprek maken we kennis en vertel je jouw situatie: Hoe komt het dat je nu niet lekker in je vel zit? We formuleren jouw wens of doel. In het tweede gesprek maken we een plan hoe we in 6 tot 8 sessies naar dat doel toewerken. Als coach gebruik ik methoden om je te laten ontdekken wat je mogelijkheden, belemmeringen en sterke kanten zijn. Je ziet wat jou bij bepaald gedrag of gedachten hield. We nemen door wat je in het vervolg anders kan doen om je gelukkiger te voelen. En hoe ik je daar in ondersteun. De gesprekken zijn meestal 1 x per 2 weken.

Maatwerk

De specifieke vraag waar je mee naar de coachingsessie  komt, is het uitgangspunt bij de keuze van een werkwijze. Vanuit mijn kennis en ervaring, stem ik de werkwijze, opdrachten en oefeningen af op jouw vraag. Ik hou rekening je persoonlijke voorkeur bij leerprocessen. Onderaan de pagina vind je voorbeelden van methoden en oefeningen.

De werkgever

Regelmatig worden coachingssessies vergoed door de werkgever, zonder dat de werkgever betrokken wordt bij de coachingsgesprekken. Als werknemer maak je gebruik van een vitaliteits-, preventie- of scholingsbudget. Zie verder bij Tarieven.

Soms worden coachingssessies direct aan de coach betaald door de werkgever. De werkgever wil betrokken zijn bij het opstellen van het doel voor de coaching. De coach en de cliënt maken kennis en houden acht 1-op-1-sessies. De leidinggevende krijgt hier een rapport van. Dat rapport gaat over het leerproces en gaat niet over de inhoud van de gesprekken. De coach heeft een geheimhoudingsplicht. Er is een tussenevaluatie en een eindevaluatie in aanwezigheid van de leidinggevende. Bij de start is er een kennismakingsgesprek met de leidinggevende in aanwezigheid van degene die gecoacht wil worden. Zie verder bij Tarieven.

Spelregels

 • Afspraken die niet door kunnen gaan, graag uiterlijk 24 uren voor aanvang afzeggen.
 • Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht.
 • Alle door de cliënt verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • De coach houdt zich aan de regels van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (o.a. de Ethische Gedragscode)
 • Eventuele klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden voorgelegd aan de coach. Indien uit bespreking daarvan geen oplossing volgt, wordt de klacht voorgelegd aan de beroepscommissie. Bovenal geldt het Nederlands recht.

Voorbeelden van methoden tijdens de sessies. Ik kies methoden die gericht zijn op jouw doel en waar jij mee in wil stemmen. 

 • Transactionele Analyse om je communicatie met anderen in kaart te brengen, waarom voel je je klein, zwak of boos in een gesprek
 • Bloemmethode, om o.a. je kennis, vaardigheden, competenties op een rij te zetten om de best passende baan of loopbaan te kiezen
 • Logische niveaus van Bateson om je bewust te worden van je waarden en overtuigingen tijdens je werk of je gedrag en gevoelens op de werkplek
 • Deelpersoonlijkheden (Voice Dialogue) voor zelfkennis en zelfinzicht, doorgrond wat je voelt en je kunt het bijsturen
 • Rollenspellen, om je bewust te worden van huidig en nieuw gedrag
 • Timemanagement, om bewuste keuzes te maken bij de uitvoering van werk
 • Kernkwadranten, om je bewust worden van je valkuilen en allergie, zodat je er anders mee kunt omgaan
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), korte krachtige oefeningen om je doelen te bereiken
 • Ontspanningstechnieken en het effect van bewegen en sporten

Coachingspraktijk Maarssen – IJsvogel 64 – 3602 XR Maarssen – T 0346 566365
M 06 43578944 – E  ilse.visser@kpnmail.nl

loopbaancoaching – bouwen aan zelfvertrouwen – persoonlijke groei