Maatwerk – Werkwijze coaching

Werkwijze bij coaching 

Hoe ziet een coaching traject er uit?

In het eerste gesprek maak je kennis met de coach en vertel je jouw situatie. In overleg met de coach formuleer je jouw wens of doel. In het tweede gesprek maak je een plan hoe je in 6 tot 8 sessies naar dat doel toewerkt. De coach gebruikt methoden om je te laten ontdekken wat je mogelijkheden, belemmeringen en sterke kanten zijn. Je ziet wat jou bij bepaald gedrag of gedachten houdt. Je neemt door wat je in het vervolg anders kan doen om je gelukkiger te voelen. De gesprekken zijn meestal 1 x per 2 of 3 weken. Face to face of online. Of op verzoek tijdens een wandeling. Het traject is gericht op een grondige duurzame aanpak van situaties. Je neemt in overleg ”huiswerk” mee, dat realistisch is en bij jouw doel past. Je kunt in de loop van het traject, op grond van je ervaringen en de vorderingen, een korter of langer traject afspreken. Gemiddeld komen klanten 6 tot 8 sessies. Je kiest zelf of je vooral een luisterend oor wilt, meer zelfinzicht wilt krijgen, handvatten voor een oplossing wilt formuleren of toekomstgerichte keuzes wilt maken.

Maatwerk

Het uitgangspunt bij de keuze van een werkwijze is de vraag waarmee je naar de coaching bijeenkomsten gaat. De coach stemt vanuit haar kennis en ervaring de methode, opdrachten en oefeningen af op jouw situatie. Op deze manier levert zij maatwerk voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Zij houdt rekening met jouw voorkeur bij leerprocessen. Onderaan de pagina vind je voorbeelden van methoden en oefeningen.

stressklachten, hulp vragen aan een coachstressklachten spanning overspannen burn outstressmanagement, coping, grip op je leven, overzicht

De werkgever

Soms worden coaching sessies vergoed door de werkgever, zonder dat de werkgever betrokken wordt bij de coaching gesprekken. Als werknemer maak je gebruik van een vitaliteits-, preventie- of scholingsbudget. Steeds vaker is er een budget voor Duurzame Inzetbaarheid. Zie verder bij Tarieven.

Soms worden coaching sessies door de werkgever direct aan de coach betaald. De werkgever wil betrokken zijn bij het opstellen van het doel voor de coaching. De coach en de cliënt maken kennis en houden acht 1-op-1-sessies. De leidinggevende krijgt hier een rapport van. Dat rapport gaat over het leerproces en gaat niet over de inhoud van de gesprekken. De coach heeft een geheimhoudingsplicht. Er is een tussenevaluatie en een eindevaluatie in aanwezigheid van de leidinggevende. Bij de start is er een kennismakingsgesprek met de leidinggevende in aanwezigheid van degene die gecoacht wil worden. Zie verder bij Tarieven.

, coping, levenspad zoeken, stressmanagement

Spelregels

 • Afspraken die niet door kunnen gaan, kun je uiterlijk 24 uren voor aanvang afzeggen.
 • Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht.
 • De door de cliënt verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • De coach houdt zich aan de regels van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
 • Eventuele klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden voorgelegd aan de coach. Indien uit bespreking geen oplossing volgt, wordt de klacht voorgelegd aan de beroepscommissie.

Hieronder volgen voorbeelden van methoden tijdens de sessies. Ik kies methoden die gericht zijn op jouw doel en jouw voorkeur. 

 • De Transactionele Analyse brengt je communicatie met anderen in kaart te brengen. Waarom voel je je klein, zwak of boos in een gesprek
 • De Bloemmethode zet onder meer je kennis, vaardigheden en competenties op een rij. Zo kun je de best passende baan of loopbaan te kiezen.
 • De Logische niveaus van Bateson maken je bewust van je waarden en overtuigingen. Je observeert jouw gedachten tijdens je werk of je gedrag en gevoelens op de werkplek
 • Deelpersoonlijkheden (Voice Dialogue) gebruik je voor zelfkennis en zelfinzicht. Als je doorgrondt wat je voelt, kun je jezelf bijsturen
 • Rollenspellen zijn er om je bewust te worden van huidig en nieuw gedrag
 • Timemanagement gebruik je om bewuste keuzes te maken qua tijd en prioriteit bij de uitvoering van werk
 • Kernkwadranten maken je bewust van je valkuilen en allergie. Daarna leer je er anders op te reageren
 • ACT Acceptance and Commitment Therapy om dingen die je niet of niet helemaal kunt veranderen, te leren accepteren en anders te hanteren
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) geeft korte krachtige oefeningen om je doelen te bereiken
 • Ontspanningstechnieken, bewegen en sport brengen belangrijke effecten. Tijdens wandelingen betrek je de natuur

Coachingspraktijk Maarssen – IJsvogel 64 – 3602 XR Maarssen
M 06 43578944 – E  ilse.visser@kpnmail.nl

loopbaancoaching – bouwen aan zelfvertrouwen – persoonlijke groei