Maatwerk – Werkwijze coaching

Maatwerk en samenwerking

De start

 • Na een eerste contact, telefonisch of via mail, wordt een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. Dat kan snel, in de meeste gevallen binnen 2 dagen. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Je vertelt jouw verhaal en krijgt een plan van aanpak met tijdsduur en kosten. Vaak wordt afgesproken om een week na de kennismaking te starten met een traject. Dat bestaat gemiddeld uit 7 sessies van 5 kwartier, 2- of 3-wekelijks. Je krijgt tijdens de kennismaking een indruk van een sessie. Gesprekken houden kan face to face, online of, indien gewenst, tijdens een wandeling. Stoppen met Roken programma’s hebben een eigen aanpak.
 • Als de leidinggevende wordt betrokken bij de coaching zijn er 10 sessies. Er is dan een kennismaking met de leidinggevende, een tussenevaluatie en een eindevaluatie. Alle evaluaties vinden plaats in aanwezigheid van de client, de leidinggevende en de coach. De 7 sessies zijn 1 op 1 met de cliënt.
 • Je krijgt tijdens de 1 op 1 sessies dieper inzicht in wat er speelt door bijvoorbeeld Cognitieve Gedragscoaching, Transactionele Analyse, Talenten en Drijfveren scan, sterke kanten ontdekken, minder ontwikkelde kanten hanteren. De aanpak die er op volgt, verschilt per coachvraag en per persoon.
 • Na elke sessie kies je zelf een haalbaar tussendoel op weg naar jouw uiteindelijke doel. Bij de evaluatie maak je een plan hoe je jouw resultaat gaat vasthouden of uitbreiden. Je stopt met de coaching zodra je vindt dat je je doel hebt bereikt. Dat is vaak na 4 of 5 maanden.
 • Klik op de link Contact voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

De coaching

De coach gebruikt methoden om je te laten ontdekken wat je mogelijkheden, onbewuste belemmeringen en sterke kanten zijn. Je ziet wat jou bij bepaald gedrag of gedachten houdt. Je neemt door wat je in het vervolg anders kan doen om je gelukkiger of zelfverzekerder te voelen.

Het traject is gericht op een duurzaam resultaat en duurzame inzetbaarheid. Je neemt als je wilt ”huiswerk” mee, dat realistisch is en bij jouw doel past.

Je geeft aan of je bijvoorbeeld vooral een luisterend oor wilt, meer zelfkennis, een training, dieper zelf-inzicht, meer kennis, een stappenplan, een oplossingsgerichte aanpak, handvatten om belangrijke toekomstige gerichte besluiten te nemen. Ook op de werkwijze heb je invloed. Je geeft aan of je meer leert van gesprekken of van experimenten. Je hoeft bij de start niet al jouw keuzes paraat te hebben.

Het doel is de veranderingen die je wilt succesvol in gang te zetten op een manier die voor jou comfortabel is.

Werkwijze

Het uitgangspunt bij de keuze van een werkwijze, is de vraag waarmee je naar de coaching komt. De coach stemt vanuit haar kennis en ervaring de methode, opdrachten en oefeningen af op jouw situatie. Zij stelt een aanpak voor die past bij jouw persoonlijke ontwikkelingsdoel en persoonlijkheid. Zij houdt rekening met jouw voorkeur bij leerprocessen. Onderaan de pagina vind je voorbeelden van methodieken en oefeningen. De één leert door veel praat- en denkwerk, de ander wil meer actie. Afhankelijk van jouw voorkeur ga je zaken op een rij zetten met overzichten, afbeeldingen, symbolen, visualisaties, praktische opdrachten of vooral gesprekken. Je geeft aan waar jij het meest van leert. Je kiest of je kleine of grote stappen doet. Je kiest ook zelf jouw tempo. Je vertelt of je 1 op 1 coaching wilt zonder of met leidinggevende. Face to face, online of tijdens een wandeling. Lees meer Over de Coach of Lees meer over Wanneer een coach

Maatwerk

de coach zet de client centraal

Het uitgangspunt bij de keuze van een werkwijze is de vraag waarmee je naar de coaching bijeenkomsten gaat. De coach stemt vanuit haar kennis en ervaring de methode, opdrachten en oefeningen af op jouw situatie. Op deze manier levert zij maatwerk voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Zij houdt rekening met jouw voorkeur bij leerprocessen. Onderaan de pagina vind je voorbeelden van methoden en oefeningen.

Met of zonder werkgever/leidinggevende

Soms worden coaching sessies vergoed door de werkgever, zonder dat de werkgever betrokken wordt bij de coaching gesprekken. Steeds vaker kun je als werknemer gebruik maken van een vitaliteits-, preventie- of scholingsbudget. Lees meer bij Tarieven.

Soms worden coaching sessies door de werkgever direct aan de coach betaald.

Soms wil de werkgever betrokken zijn bij het opstellen van het doel voor de coaching. Bij de start is er dan een kennismakingsgesprek met de leidinggevende in aanwezigheid van degene die gecoacht wil worden. De coach en de cliënt maken kennis en houden zeven 1-op-1-sessies. De leidinggevende krijgt hier een rapport van. Dat rapport gaat over het leerproces en gaat niet over de inhoud van de gesprekken. De coach heeft een geheimhoudingsplicht. Er is een tussenevaluatie en een eindevaluatie in aanwezigheid van de leidinggevende.

Spelregels

 • Afspraken die niet door kunnen gaan, kun je uiterlijk 24 uren voor aanvang afzeggen.
 • Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht.
 • De door de cliënt verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • De coach houdt zich aan de regels van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
 • Eventuele klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden voorgelegd aan de coach. Indien uit bespreking geen oplossing volgt, wordt de klacht voorgelegd aan de beroepscommissie.

Bij aanvang van een traject wordt een coaching overeenkomst gemaakt met 2 bijlagen :

Methodieken

Hieronder volgen voorbeelden van methodieken tijdens de sessies. De coach stelt methoden voor, die gericht zijn op jouw doel en jouw persoonlijkheid

 • De Transactionele Analyse brengt je communicatie met anderen in kaart. Waarom voel je je klein, zwak of boos in een gesprek
 • ACT  Acceptance and Commitment Therapy om dingen die je niet of niet helemaal kunt veranderen, te leren accepteren en anders te hanteren
 • De Bloemmethode zet onder meer je kennis, vaardigheden en competenties op een rij. Zo kun je de best passende baan of loopbaan kiezen
 • De Logische niveaus van Bateson maken je bewust van je waarden en overtuigingen. Je observeert jouw gedachten tijdens je werk of je gedrag en gevoelens op de werkplek
 • Deelpersoonlijkheden Voice Dialogue gebruik je voor zelfkennis en zelfinzicht. Als je doorgrondt wat je voelt, kun je jezelf beter managen
 • Rollenspellen zijn er om je bewust te worden van huidig en nieuw gedrag
 • Timemanagement gebruik je om bewuste keuzes te maken qua tijd en prioriteit bij de uitvoering van werk
 • Kernkwadranten maken je bewust van je valkuilen en allergie. Daarna leer je er anders op te reageren. Hetzelfde geldt voor je innerlijke stem: de Interne Criticus
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) geeft korte krachtige oefeningen om je doelen te bereiken
 • Ontspanningstechnieken, bewegen en sport brengen belangrijke effecten. Tijdens wandelingen betrek je de natuur
 • Voor Stoppen met Roken is er een apart programma. Vraag per app of mail naar het programma.

Coachingspraktijk Maarssen – IJsvogel 64 – 3602 XR Maarssen
M 06 43578944 – E  ilse.visser@kpnmail.nl

Loopbaancoaching – Lifecoaching – ACT-coaching